माहितीच अधिकार फोर्म ओनलेन अधिकाराचा वापर करून आपण कुठल्याही प्रकारची माहिती मिळवता येते त्या मध्ये दोन प्रकारे माहिती भरता येते

  • online
  • offline

माहितीचा अधिकार खालील पद्धतीने online भरता येईल

  • खालील लिंक वर क्लीक  करा

https://rtionline.maharashtra.gov.in/

  • त्यानंतर या मेनू टब मद्धे “अर्ज सादर करा “ या बटन वर क्लिक करा

3)    त्यानंतर आलेल्या फोर्म वर सर्व अति व शर्ती मान्य आहेत का असे page येईल

मान्य असल्यास त्या बटन वर क्लीक करा

  • त्यानंतर आपल्याला ज्याची माहिती पाहिजे त्यासाठी या क्गालील फोर्म पूर्ण भरा
  • यानंतर सर्वात शेवटी online फीस भरल्यानंतर तो फोर्म त्या त्या संबंदित ऑफिस कडे पाठवला जातो  व आपल्याला पाहिजे ती माहिती मिळू शकते  

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *